Hozamvadász projektmenedzsment - pályázatírás sikerdíjban

KKV Energiaköltség és Beruházási Támogatási Program

A Feldolgozóipari, Vendéglátóipari és Szálláshelyek KKV Energiaköltség és Beruházási Támogatási Programjára a regisztráció2023 június 30. napjáig meghosszabbításra került!

Tisztelt Partnerünk!

A Feldolgozóipari, Vendéglátóipari és Szálláshelyek KKV Energiaköltség és Beruházási Támogatási Programjára a regisztráció2023 június 30. napjáig meghosszabbításra került!

A pályázat beadása kettő lépésben fog történni, az első lépésben Regisztrálni kell a pályázókat, a második lépésben lehet a kérelmet benyújtani.

Regisztráció 2023.06.30 napjáig nyújtható be.

Támogatás: 50%.

Feldolgozóipari cégek besorolása:

A vállalkozás fő tevékenységi köre 2021. december 31. napjától a feldolgozóiparba tartozik vagy a 2021. évi értékesítés nettó árbevételének legnagyobb része feldolgozóipari tevékenységből származik.

A vállalkozás a TEÁOR kód alapján vagy egyéni vállalkozók esetén az ÖVTJ7 kód alapján a Feldolgozóipar nemzetgazdasági ágba tartozik, amennyiben a kód első két számjegye 10-33 közötti.

A szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágba (TEÁOR 55-56) tartozik vagy a 2021. évi értékesítés nettó árbevételének legnagyobb része ebből a tevékenységből származik.

Az összefoglalóhoz kiegészítő információ:

A támogatási kérelem a támogatási időszakban adott teljes hónapra vonatkozó összes, a támogatást igénylő részére kiállított számla alapján adható be, valamennyi magyarországi fogyasztási hely vonatkozásában. A támogatást igénylő kizárólag egy teljes hónapra adhat be kérelmet az összes fogyasztási helyére vonatkozóan.

A gáz- és villamosenergia-fogyasztás és azok költsége ugyanazon támogatási kérelemben kerül rögzítésre.

A számlák alapján az alábbi díjtételek összege képezi a támogatás alapját:

  • földgázszámla esetén: az energiadíj (molekuladíj), biztonsági készletezési díj, energiahatékonysági díj (EKR), rendszerhasználati díj (fix alapdíj + forgalomarányos díj) és jövedéki adó;
  • villamosenergia-számla esetén: energiadíj (áramdíj), energiahatékonysági díj (EKR), rendszerhasználati díj (fix alapdíj + forgalomarányos díj), elkülönített pénzeszközök [Kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási díj, villamosenergia-ipari kedvezmény, kötelező átvétel alá eső villamos energia díja (KÁT)] és jövedéki adó.

Az ÁFA összege nem elszámolható költség.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy az egyes kereskedőknél a díjtételek elnevezése eltérhet, illetve egyetemes szolgáltatásban nem kerül energiahatékonysági díj kiszámlázásra. A rendszerhasználati díj nem minden esetben a versenypiaci kereskedő számlázza ki, hanem erről a területileg illetékes hálózati engedélyes közvetlenül is kiállíthat számlát, ezért ezeket a támogatást igénylőknek figyelembe kell venniük. Az adott hónapra vonatkozó költségek összegét a korábbi késedelmes fizetéshez kapcsolódó tételek nélkül kell kiszámolni a rögzítéshez.

Üdvözlettel:
Hegyes János
tamogatas.info
+36 30 209 2972

megosztás:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn